פרויקט נופי ים - חדרה החדשה

ייזום ושיווק קרקע מאושרת ומוגדרת למגורים בתוכנית מאושרת עם קבלת תוקף - פרויקט נופי ים - חדרה החדשה

נמכר!!! - השיווק הסתיים