שדרות התמרים - רמת-גן

תכנית פינוי בינוי בלב העיר רמת גן

נמכר!!! - השיווק הסתיים