פרויקט מרום הירקון - פתח תקווה

שיווק קרקע חקלאית פרטית להשקעה בתוכנית מתאר ארצית

נמכר!!! - השיווק הסתיים